Əbu Yalə əl-Fərra: "Allah və sifətləri zikr olunanda, saqqal və övrətdən başqa nə desəniz qəbul edəcəm."

Əbu Bəkr b. əl-Ərəbi əl-Maliki "Nass əl-kamil ki kitab əl-Əvasim vəl-qəvasim" kitabında nəql edir:

وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته يقول : ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة

Mənə etimad etdiyim şeyxlərdən biri dedi ki, bəs Bağdadda hənbəlilərin rəisi Əbu Yalə Muhəmməd b. əl-Husayn əl-Fərra deyərdi ki, Allah və sifətləri zikr olunanda, saqqal və övrətdən başqa nə desəniz qəbul edəcəm.

 

Fotoşəkil: Əbu Bəkr b. əl-Ərəbi əl-Maliki, Nass əl-kamil ki kitab əl-Əvasim vəl-qəvasim, s.209-210; Məktəbə Dar ət-Turas, Qahirə; təhqiq: Əmmar Talibi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе