Kəbədəki qara daş Allahın həqiqi sağ əlidir!!!

Hafiz Əbdür-Rəhman b. Əhməd b. Rəcəb əl-Hənbəli "əz-Zeylu əla Təbəqat əl-Hənabilə" kitabında yazır:

كان أَبُو القاسم بن السمرقندي ، يقول : إن أبا بكر بن الخاضبة كان يسمى ابن الفاعوس الحجري ، لأنه كان يقول : الحجر الأسود يمين الله حقيقة
قلت : إن صح عن ابن الفاعوس أنه كان يقول : الحجر الأسود يمين الله حقيقة ، فأصل ذلك : أن طائفة من أصحابنا ، وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن ، ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة

Əbul-Qasim b. əs-Sumər Qəndiy deyirdi: Əbu Bəkr b. Xadibə İbn Fa`usu Həcəri adlandırırdı. Çünki İbn Faus deyirdi: Həcərul-əsvəd (Kəbədəki qara daş) Allahın həqiqi sağ əlidir.

(İbn Rəcəb) Deyirəm: İbn Fausun "Həcərul-əsvəd Allahın həqiqi əlidir" deməsi doğrudur. Bunun əsli bizim alimlərdən və digərlərinin Quranda məcazın olduğunu inkar etməsidir. Lakin onlardan kiminsə lüğətdə məcazı inkar etməsi barədə məlumat yoxdur.

Hafiz Əbdür-Rəhman b. Əhməd b. Rəcəb əl-Hənbəli, əz-Zeylu əla Təbəqat əl-Hənabilə, c.1, s.384; Məktəbə əl-Ubeykan - ər-Riyad, 1425 h; təhqiq: Dr.Əbdür-Rəhman b. Süleyman əl-Useymin.

Onlayn mənbə 1: islamport, 1/70
Onlayn mənbə 2: shamela, 1/384

 

Fotoşəkil: Hafiz Əbdür-Rəhman b. Əhməd b. Rəcəb əl-Hənbəli, əz-Zeylu əla Təbəqat əl-Hənabilə, c.1, s.384; Məktəbə əl-Ubeykan - ər-Riyad, 1425 h; təhqiq: Dr.Əbdür-Rəhman b. Süleyman əl-Useymin.

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Qeyd: İbn Rəcəb əl-Hənbəli hicri 736-cı ildə Bağdadda anadan olmuşdur. Təfsir, hədis, fiqh elmlərində müxtəlif kitabların müəllifidir. İmam Muflih əl-Hənbəli onun haqqında deyib: O, şeyxdir, böyük alim və hafizdir. Dünya həyatından çəkinən şəxs idi. O, hənbəli məzhəbinin şeyxi və müxtəlif kitabların müəllifidir.

В этом разделе