Zeyd b. Ərqəm: İslamı ilk qəbul edən şəxs Əli (ə.s)-dır (Həmzə Zeyn)

Əhməd b. Hənbəl "əl-Müsnəd" kitabında nəql edir:

حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه

Bizə Vəki rəvayət etdi: bizə Şubə, Amr b. Murrədən, o da Əbi Həmzədən, o da Zeyd b. Ərqəmdən onun belə dediyini rəvayət etdi: Rəsulullahın (s.ə.a.s) [dəvətinə cavab verərək] İslamı ilk qəbul edən şəxs Əlidir (r.a.).

Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, s.368, №18795; Dar İhyait-Turasil-Ərəbi, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 2: islamweb, №18795

Şeyx Həmzə Zeyn hədisin sənədinin "səhih" olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.14, s.430-431, №19177; Darul-Hədis, Qahirə, 1416/1995; təhqiq: Əhməd Şakir və Həmzə Zeyn

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Рейтинг

В этом разделе