Zeyd b. Ərqəm: İslamı ilk qəbul edən şəxs Əli (ə.s)-dır (əl-Hakim və əz-Zəhəbi)

Hakim Nisaburi "Müstədrək əla əs-səhiheyn" kitabında qeyd edir:

أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمزة ، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : إن أول من أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه

Bizə Əhməd b. Cəfər əl-Qatii rəvayət etdi (və dedi): bizə Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl rəvayət etdi (və dedi): mənə atam rəvayət etdi (və dedi): bizə Muhəmməd b. Cəfər rəvayət etdi (və dedi): bizə Şubə, Amr b. Murrədən, o da Əbi Həmzədən, o da Zeyd b. Ərqəmdən onun belə dediyini rəvayət etdi: Rəsulullahın (s.ə.a.s) [dəvətinə cavab verərək] İslamı ilk qəbul edən şəxs Əli b. Əbu Talibdir (r.a.).

Hakim ən-Nisaburi hədisdən sonra deyib:

هذا حديث صحيح الإسناد ، وإنما الخلاف في هذا الحرف أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان أول الرجال البالغين إسلاما وعلي بن أبي طالب تقدم إسلامه قبل البلوغ

Bu hədisin sənədi səhihdir, lakin fərq buradadır ki, Əbu Bəkr əs-Siddiq (r.a) böyük kişilər arasında İslamı ilk qəbul edən şəxsdir, Əli b. Əbi Talib İslamı qəbul edəndə isə yetkinlik yaşına çatmamışdı.

"əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn" kitabının əz-Zəhəbinin "ət-Təlxis"i ilə birgə nəşrində deyilir:

تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

əz-Zəhəbi "ət-Təlxis"də deyib: Səhihdir.

əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.147, №4663; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1411/1990

Onlayn mənbə 1: islamport, 4/223, №4663

Onlayn mənbə 2: islamport, 3/147, №4663

Onlayn mənbə 3: shamela, 3/147, №4663

Onlayn mənbə 4: mekkaoui.net, №4663

Onlayn mənbə 5: islamweb, 4/110, №4718

Onlayn mənbə 6: kl28.com, №4663

 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.147, №4663; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Mustafa Əbdul-Qadir Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.158-159, №4726; Darul-Hərameyn, Qahirə, 1417/1997; təhqiq: Muqbil b. Hadi əl-Vadei

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Рейтинг

В этом разделе