Sad b. Əbi Vəqqas: İslamı ilk qəbul edən şəxs Əli (ə.s)-dır (əl-Hakim və əz-Zəhəbi)

Hakim Nisaburi "Müstədrək əla əs-səhiheyn" kitabında yazır:

فحدثنا بشرح هذا الحديث الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد السري ، ثنا حامد بن يحيى البلخي بمكة ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت ، فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة ، وهو يشتم علي بن أبي طالب ، والناس وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : رجل يشتم علي بن أبي طالب ، فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال : يا هذا ، علام تشتم علي بن أبي طالب ؟ ألم يكن أول من أسلم ؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ ألم يكن أزهد الناس ؟ ألم يكن أعلم الناس ؟ وذكر حتى قال : ألم يكن ختن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على ابنته ؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في غزواته ؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه ، وقال : اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك ، فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك . قال قيس : فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار ، فانفلق دماغه ومات

Bizə Şeyx Əbu Bəkr b. İshaq bu hədisin şərhində rəvayət etdi: bizə əl-Həsən b. Əli b. Zeyd əs-Sari rəvayət etdi: bizə Haməd b. Yəhya əl-Bəlxi rəvayət etdi: bizə Sufyan, İsmayıl b. Əbi Xaliddən, o da Qeys b. Əbi Hazimdən onun belə dediyini rəvayət etdi: Mən Mədinədə olarkən camaatın Əlini söyən bir atlının ətrafında toplaşdığını gördüm. İnsanlar onun ətrafında durmuşdular. Sad b. Əbi Vəqqas da o ətrafda idi, yaxınlaşıb nə baş verdiyini soruşdu. Camaat dedi ki, bu atlı Əlini söyür. Sad atlıya yaxınlaşdı və dedi: “Sən nə üçün Əlini söyürsən? Məgər o İslamı ilk qəbul edən şəxs deyilmi? Məgər o Peyğəmbərlə ilk namaz qılan şəxs deyilmi? Məgər o insanlar arasında ən zahid şəxs deyilmi? Məgər o insanların ən elmlisi deyilmi? Məgər o Peyğəmbər qızının həyat yoldaşı deyilmi? Məgər o hər döyüşdə Peyğəmbərin bayraqdarı olan şəxs deyilmi?” Sonra Sad üzünü qibləyə çevirdi və əllərini qaldıraraq dedi: “Allahım, bu şəxs sənin vəlilərindən birini söyür. Qüdrətini göstərməyincə, bu camaatı aralanmağa qoyma.” Qeys dedi: “And olsun Allaha, biz hələ aralanmamışdıq ki, at tullanaraq sahibini yerə saldı, onun başı daşlara dəyərək yarıldı və öldü.”

əl-Hakim ən-Nisaburi hədisdən sonra deyib:

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

Bu hədisin sənədi səhihdir, lakin onlar (əl-Buxari və Müslim onu öz kitablarında) yazmayıblar.

"əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn" kitabının əz-Zəhəbinin "ət-Təlxis"i ilə birgə nəşrində deyilir:

تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم

əz-Zəhəbi "ət-Təlxis"də deyib: əl-Buxari və Müslimin şərtlərinə əsasən (səhihdir).

əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.4, s.636, №6176; Darul-Marifə, Beyrut, 1418/1998

Onlayn mənbə 1: islamport, 5/229, №6121

Onlayn mənbə 2: islamport, 3/571, №6121

Onlayn mənbə 3: shamela, 3/571, №6121

Onlayn mənbə 4: islamweb, 4/636, №6176

Onlayn mənbə 5: kl28.com, №6121

 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.572, №6121; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Mustafa Əbdul-Qadir Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.614, №6197; Darul-Hərameyn, Qahirə, 1417/1997; təhqiq: Muqbil b. Hadi əl-Vadei

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Рейтинг

В этом разделе