Salman əl-Farsi: İslamı ilk qəbul edən şəxs Əli (ə.s)-dır (Hafiz əl-Heysəmi)

Hafiz əl-Heysəmi "Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid" əl-Mənaqib kitabı, Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a) babında yazır:

وعن سلمان قال : أول هذه الأمة ورودا على نبيها - صلى الله عليه وسلم - أولها إسلاما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
رواه الطبراني ، ورجاله ثقات

Salman (əl-Farsi) dedi: Bu ümmətdən Peyğəmbərə (s) ilk qovuşan şəxs və İslamı ilk qəbul edən şəxs Əli b. Əbi Talibdir (r.a).

(Hafiz əl-Heysəmi dedi:) ət-Təbərani rəvayət edib, raviləri siqa şəxslərdir.

Hafiz əl-Heysəmi, Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid, əl-Mənaqib kitabı, Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a) babı, c.8, s.414, №14599; Darul-Fikr, Beyrut, 1412/1992

Onlayn mənbə 1: islamport (8/414, №14599)

Onlayn mənbə 2: islamport (9/124, №14599)

Onlayn mənbə 3: islamweb (№14599, Misir çapı)

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid, əl-Mənaqib kitabı, Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a) babı, c.9, s.86, №14599; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid, əl-Mənaqib kitabı, Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a) babı, c.9, s.124, №14599; Darul-Fikr, Beyrut, 1414/1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Рейтинг

В этом разделе