Əbu Musa əl-Əşəri: İslamı ilk qəbul edən şəxs Əli (ə.s)-dır (əl-Hakim və əz-Zəhəbi)

Hakim Nisaburi "Müstədrək əla əs-səhiheyn" kitabında yazır:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا حسن بن عطية ، ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن ابن عباس قال : قال أبو موسى الأشعري : إن عليا أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

Bizə Əbul-Abbas Muhəmməd b. Yaqub rəvayət etdi: bizə əl-Həsən b. Əli b. Affan əl-Amiri rəvayət etdi: bizə Həsən b. Atiyyə rəvayət etdi: bizə Yəhya b. Sələmə b. Kuheyl, atasından, o da Muhəmməd b. Əlidən, o da İbn Abbasdan rəvayət etdi və dedi: Əbu Musa əl-Əşəri dedi: Rəsulullahın (s.ə.a.s) [dəvətinə cavab verərək] İslamı ilk qəbul edən şəxs Əlidir.

Hakim ən-Nisaburi hədisdən sonra deyib:

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، والغرض من إخراجه براءة ساحة أبي موسى من نقص علي ، ثم رواية ابن عباس عنه

Bu hədisin sənədi səhihdir, lakin onlar (əl-Buxari və Müslim onu öz kitablarında) yazmayıblar.

əz-Zəhəbi isə bu hədis barədə heç bir söz deməyib.

əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.4, s.585, №6017; Darul-Marifə, Beyrut

Onlayn mənbə 1: islamport, 5/182, №5963

Onlayn mənbə 2: islamport, 3/528, №5963

Onlayn mənbə 3: shamela, 3/528, №5963

Onlayn mənbə 4: islamweb, 4/585, №6017

Onlayn mənbə 5: kl28.com, №5963

 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.528, №5963; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Mustafa Əbdul-Qadir Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Рейтинг

В этом разделе