Əlini və onu sevənləri söyürlər! (Əbu Yalə)

Əbu Yalə əl-Məvsili, "əl-Müsnəd" kitabında yazır:

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي عن السدي عن أبي عبد الله الجدلي قال : قالت أم سلمة : أيسب رسول الله - صلى الله عليه و سلم - على المنابر ؟ قلت : وأنى ذلك ؟ قالت : أليس يسب علي ومن يحبه ؟ فأشهد أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - كان يحبه قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات

Bizə Əbu Xeysəmə rəvayət etdi: bizə Ubeydullah b. Musa rəvayət etdi: bizə İsa b. Əbdür-Rəhman əl-Bəcəli, əs-Suddidən, o da Əbu Abdullah əl-Cədəlidən rəvayət etdi və dedi: Ümmü Sələmə dedi:Rəsulullahı (s) minbərdən söyürsünüz? Mən cavab verdim: “Necə?” Dedi: “Əli və onu sevənlər söyülmür? Şəhadət verirəm ki, Allahın Rəsulu (s) onu sevərdi”.

Hüseyn Səlim Əsəd dedi: raviləri siqədir (etibarlıdır).

Əbu Yalə əl-Məvsili, əl-Müsnəd, c.12, s.444, №7013; Dar əl-Mamun li-Turas - Dəməşq, 1404 - 1984; təhqiq: Hüseyn Səlim Əsəd

Onlayn mənbə 1: islamport (12/444, №7013)

 

Fotoşəkil: Əbu Yalə əl-Məvsili, əl-Müsnəd, c.12, s.444, №7013; Dar əl-Mamun li-Turas - Dəməşq, 1404 - 1984; təhqiq: Hüseyn Səlim Əsəd

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе