Əlini söyən, məni söymüş olar! (Hafiz əl-Heysəmi)

Hafiz əl-Heysəmi "Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid" kitabında yazır:

Hədis №1

وعن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ قلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سب عليا فقد سبني"

Əbu Abdullah əl-Cədəli belə dedi: "Ümmü Sələmənin yanına gəldim. O məndən: "Aranızda Allahın Rəsulunu (s) söyürlər?",-deyə soruşdu. Mən "SübhanAllah və ya "Allah eləməsin",-dedim. O dedi: "Allah Rəsulundan (s) belə eşitmişəm: "Əlini söyən kəs şübhəsiz ki, məni söymüş olar".

Hafiz əl-Heysəmi hədisdən sonra yazır:

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة

Əhməd rəvayət etmişdir, ricalları Səhihin ricallarıdır, yalnız Əbu Abdullah əl-Cədəlidən başqa. O isə siqədir (etibarlıdır).

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.29, №14740; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1412 - 1992

Onlayn mənbə 1: islamport (9/29, 14740, Beyrut çapı)

Onlayn mənbə 2: islamport (9/175, 14740, Beyrut çapı)

Onlayn mənbə 3: islamweb (14740, Misir çapı)

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.123, №14740; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1422 - 2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.175, №14740; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVANHədis №2

وعن أبي عبد الله الجدلي قال : قالت لي أم سلمة : يا أبا عبد الله أيسب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم ؟ قلت : أنى يسب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت : أليس يسب علي ومن يحبه ؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبه

Əbu Abdullah əl-Cədəlidən rəvayət edilir ki, o, dedi: Ümmü Sələmə dedi: Rəsulullahı (s) minbərdən söyürsünüz? Mən cavab verdim: “Necə?” Dedi: “Əli və onu sevənlər söyülmür? Şəhadət verirəm ki, Allahın Rəsulu (s) onu sevərdi”.

 

Hədisdən sonra Hafiz əl-Heysəmi deyir:

رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عبد الله وهو ثقة

(Bu hədisi) ət-Təbərani hər üç kitabında, həmçinin Əbu Yalə də rəvayət etmişdir. ət-Təbəraninn ricalları əs-Səhihin ricallarıdır, Əbi Abdullahdan başqa. O isə siqədir (etibarlıdır).

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.29, №14740; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1412 - 1992

Onlayn mənbə 1: islamport (9/29, №14741, Beyrut çapı)

Onlayn mənbə 2: islamport (9/175, №14741, Beyrut çapı)

Onlayn mənbə 2: islamweb (14741, Misir çapı)

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.123, №14741; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1422 - 2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.175-176, №14741; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе