Əlini söyən, məni söymüş olar! (Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas)

Əhməd b. Hənbəl "Fəzail əs-Səhabə" kitabında yazır:

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال نا يحيى بن أبي بكير نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم قلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من سب عليا فقد سبني

Bizə Abdullah rəvayət etdi və dedi: mənə atam rəvayət etdi və dedi: bizə Yəhya b. Əbi Bukeyr rəvayət etdi: bizə İsrail, Əbi İshaqdan, o da Əbi Abdullah əl-Cədəlidən rəvayət etdi və dedi: "Ümmü Sələmənin yanına gəldim. O məndən: "Aranızda Allahın Rəsulunu (s) söyürlər?",-deyə soruşdu. Mən "SübhanAllah və ya "Allah eləməsin",-dedim. O dedi: "Allahın Rəsulundan (s) belə eşitmişəm: "Əlini söyən kəs şübhəsiz ki, məni söymüş olar".

Əhməd b. Hənbəl, Fəzail əs-Səhabə, c.2, s.594, №1011; Müəssisət ər-Risalə - Beyrut, 1403 - 1983; təhqiq: Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas

Onlayn mənbə 1: islamport (2/594, №1011)

Kitabın mühəqqiqi Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas hədisin sənədinin səhih olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, Fəzail əs-Səhabə, c.2, s.594, №1011; Müəssisət ər-Risalə - Beyrut, 1403 - 1983; təhqiq: Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе