Əlini söyən, məni söymüş olar! (Həmzə Zeyn və Şueyb əl-Arnaut)

Əhməd b. Hənbəl "Müsnəd" kitabında yazır:

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يحيى بن أبى بكير قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم قلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من سب عليا فقد سبني
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح

Bizə Abdullah rəvayət etdi və dedi: mənə atam rəvayət etdi və dedi: bizə Yəhya b. Əbi Bəkr rəvayət etdi və dedi: bizə İsrail, Əbi İshaqdan, o da Abdullah əl-Cədəlidən onun belə dediyini rəvayət etdi: "Ümmü Sələmənin yanına gəldim. O məndən: "Aranızda Allahın Rəsulunu (s) söyürlər?",-deyə soruşdu. Mən "SübhanAllah və ya "Allah eləməsin",-dedim. O dedi: "Allahın Rəsulundan (s) belə eşitmişəm: "Əlini söyən kəs şübhəsiz ki, məni söymüş olar".

Şueyb əl-Arnaut dedi: Sənədi səhihdir.

Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.6, s.323, №26791, Müəssisət Qurtubi - Qahirə

Onlayn mənbə 1: islamport (6/323, 26791)

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.44, s.328-329, №26748, Müəssisət ər-Risalə - Beyrut, 1416 - 1996; təhqiq: Şueyb əl-Arnaut

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Eyni sənəd və eyni hədis

Həmzə Zeyn dedi: Sənədi səhihdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.18, s.314, №26627, Dar əl-Hədis - Qahirə, 1416 - 1995; təhqiq: Həmzə Zeyn

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе