Əlini söyən, məni söymüş olar! (əş-Şəvkani)

Muhəmməd b. Əli əş-Şəvkani "Durr əs-səhabə fi mənaqib əl-qaraba vəs-səhabə" kitabında yazır:

واخرج احمد باسناد رجاله رجال الصحيح - غير ابي عبد الله الجدلي - وهو ثقة ، عن أم سلمة ، قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يقول : من سب عليا فقد سبني

Əhməd (ibn Hənbəl) təxric etmişdir, sənədinin ricalları Səhihin ricallarıdır, yalnız Əbi Abdullah əl-Cədəlidən başqa. O isə siqədir (etibarlıdır), Ümmü Sələmədən rəvayət edilir ki, dedi: Rəsulullahdan (s) belə eşitdim: Əlini söyən, məni söymüş olar.

Muhəmməd b. Əli əş-Şəvkani, Durr əs-səhabə fi mənaqib əl-qaraba vəs-səhabə, s.224

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. Əli əş-Şəvkani, Durr əs-səhabə fi mənaqib əl-qaraba vəs-səhabə, s.224

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1 ÜNVAN 2

В этом разделе