Aşura günü Şamda hansı daşı qaldırırdılarsa, altından qan axırdı. (əl-Heysəmi)

Əhli-sünnə alimi Hafiz əl-Heysəmi yazır:

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا رُفِعَ بِالشَّامِ حَجَرٌ يَوْمَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَّا عَنْ دَمٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

Zühridən belə dediyi nəql edilmişdir: Hüseyn ibn Əli öldürüldükdə, Şamda hansı daşı qaldırırdılarsa, altından qan axırdı.

Bunu ət-Təbərani rəvayət etdi, raviləri “əs-Səhih”in raviləridir.

 

Nurəddin əl-Heysəmi, Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid, c.9, s.230, №15160; "Darul-kutubil-ilmiyyə" - Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

В этом разделе