Aşura günü Günəşin tutulması (ər-Rafei)

Şəmsuddin əz-Zəhəbinin “şafeilərin şeyxi, dinin rəhbəri, əcəm və ərəblərin alimi” kimi vəsf etdiyi Əbdül-Kərim in Muhəmməd ər-Rafei yazır:

اشتهر أن قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما كان يوم عاشوراء وروى البيهقى عن أبى قبيل أنه لما قتل الحسين الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي

Hüseynin Məhərrəm ayının 10-cu günündə qətlə yetirildiyi məşhurdur. Beyhəqi Əbu Qubeyldən belə nəql etmişdir: Hüseyn qətlə yetirildiyi vaxt günəş elə bir şəkildə tutuldu ki, günün günorta çağı ulduzlar göründü. O dərəcədə ki, elə bildik artıq o (yəni, qiyamət) baş verir.

 
Əbdül-Kərim in Muhəmməd ər-Rafei, “Fəthul-əziz bi-şərhil-vəciz”,  c.5, s.83-84

В этом разделе