Aşura günü göy üzü bir neçə gün qırmızı rəngdə qaldı (əl-Heysəmi)

Əhli-sünnə alimi Hafiz əl-Heysəmi yazır:

وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ قَالَتْ: قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةٌ، فَمَكَثَتِ السَّمَاءُ أَيَّامًا مِثْلَ الْعَلَقَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ إِلَى أُمِّ حَكِيمٍ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

Ümmü Həkimdən belə dediyi nəql edilir: "Hüseynin şəhid edildikdən sonra – mən o vaxt balaca bir qız idim – göy üzü bir neçə gün qırmızı rəngdə qaldı."

Bu hədisi ət-Təbərani nəql etmişdir, Ümmü Həkimə qədər bütün ravilər “əs-Səhih”in raviləridir.

 

Nurəddin əl-Heysəmi, Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid, c.9, s.230, №15161; "Darul-kutubil-ilmiyyə" - Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

В этом разделе