Hz.Əlinin (ə) öz qətli barədə Allah Rəsulundan (s) xəbər alması (əl-Məqdisi və İbn Duheyş)

Əhli-sünnə alimi Hafiz əl-Məqdisi yazır:

498- أخبرنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة بأصبهان أن الحسين بن عبد الملك الأديب أخبرهم قراءة عليه أنا إبراهيم سبط بحرويه أنا أبو بكر محمد بن المقرئ أنا أبو يعلى الموصلي ثنا إسحاق هو ابن أبي إسرائيل ثنا سفيان عن عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي قال: أتاني عبد الله بن سلام وقد وضعت قدمي في الغرز فقال: لا تقدم العراق فإني أخشى أن يصيبك بها ذباب السيف قال علي: وايم الله لقد أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود: فما رأيت كاليوم قط محارباً يخبر بذا عن نفسه

..... Əbu Hərb ibn Əbul-Əsvəd əd-Duəli atasından, o da Əli ibn Əbu Talibdən belə nəql etmişdir:

Ayağım atın üzəngisində olduğu bir halda Abdullah ibn Səlam yanıma gəlib dedi: “İraqa getmə. Mən orada sənin qılınc zərbəsinə tuş gələcəyindən qorxuram.” Dedim: “Allaha and olsun ki, Allahın elçisi mənə belə olacağını xəbər vermişdir”. Əbul-Əsvəd deyir: O günə qədər heç bir döyüşçünün (döyüşə gedənin) özü barədə bu cür deməsini görməmişdim.

Kitabın mühəqqiqi Əbdülməlik ibn Abdullah ibn Düheyş deyir:

إسناده صحيح

Sənədi səhihdir.

Növbəti hədisdə deyilir:

499- وأخبرتنا أم حبيبة عائشة بنت معمر بن عبد الواحد بأصبهان أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم قراءة عليه أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن النعمان أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ أنا إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي ثنا ابن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي سمعه يحدث عن أبيه قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز فقال: أين تريد؟ قلت: العراق. قال: أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف ثم قال: وايم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال أبو حرب: فسمعت أبي يقول: فتعجبت منه فقلت: محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه

..... Əbu Hərb ibn Əbul-Əsvəd əd-Duəlinin atasından belə nəql etdiyini eşitdim:

Əlinin belə dediyini eşitdim: Ayağım atın üzəngisində olduğu bir halda Abdullah ibn Səlam mənə yaxınlaşıb dedi: “Hara gedirsən”. Dedim: “İraqa”. Dedi: “Əgər ora getsən, qılınca tuş gələcəksən”. Dedim: “Allaha and olsun ki, Allahın elçisinin bunu dediyini eşitmişəm”.

Əbu Hərb (Əbul-Əsvədin oğlu) deyir: Atamın belə dediyini eşitdim: “Mən bu sözü eşidəndə təəccübləndim. Öz-özümə dedim ki: Döyüşə gedən adam özü barəsində belə sözlər danışır?

Kitabın mühəqqiqi Əbdülməlik ibn Abdullah ibn Düheyş deyir:

إسناده صحيح

Sənədi səhihdir.

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Məqdisi, əl-Əhadisul-muxtarə, c.2, s.128-130, №498-499; "Məktəbətul-Əsədi", Məkkə, 1418/1997; təhqiq: Əbdülməlik ibn Abdullah ibn Düheyş.

В этом разделе