İmam Əlinin adından sonra "əleyhissəlam" demək (Səhih əl-Buxari - 3)

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari "əl-Cami əs-Səhih", Alış-satış kitabı, Zərgərlər haqqında deyilmiş hədislər babında nəql edir:

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى على بن حسين أن حسين بن على - رضى الله عنهما - أخبره أن عليا - عليه السلام - قال كانت لى شارف من نصيبى من المغنم ، وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطانى شارفا من الخمس ، فلما أردت أن أبتنى بفاطمة - عليها السلام - بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعدت رجلا صواغا من بنى قينقاع أن يرتحل معى فنأتى بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين ، وأستعين به فى وليمة عرسى

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Alış-satış kitabı, Zərgərlər haqqında deyilmiş hədislər babı, c.2, s.736, h.1983; Dar ibn Kəsir - Beyrut

Göründüyü kimi, qırmızı ilə işarələnmiş yerdə Hz.Əlinin (ə.s) adının qarşısında "əleyhissəlam" yazılmışdır.

Onlayn mənbə 1: islamport, 7/494, №2089

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamweb, c.2, s.736, №1983

Onlayn mənbə 4: islamport, 2/736, №1983

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Alış-satış kitabı, Zərgərlər haqqında deyilmiş hədislər babı, s.394, h.2089; Beyt əl-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Alış-satış kitabı, Zərgərlər haqqında deyilmiş hədislər babı, c.3, s.60, h.2089; Dar Təvq ən-Nacə - Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Muhəmməd Zuheyr b. Nasir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Alış-satış kitabı, Zərgərlər haqqında deyilmiş hədislər babı, s.276, h.2089; Dar ər-Ruşd - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе