Hz.Fatimənin (ə.s) adından sonra "əleyhassəlam" demək (Səhih əl-Buxari - 1)

Muhəmməd əl-Buxari özünün "əl-Cami əs-Səhih" kitabında "Səhabələrin fəziləti" kitabında Fatimə (ə.s) üçün xüsusi bab ayırmış və adını bu cür qoymuşdur.

باب مناقب فاطمة عليها السلام

Fatimə əleyhassəlamın mənaqibi babı

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Fatimə əleyhassəlamın mənaqibi babı, c.2, s.1374; Dar ibn Kəsir - Beyrut

Onlayn mənbə 1: islamport, 13/56

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamweb, c.3, s.1374

Onlayn mənbə 4: islamport, 3/1374

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Fatimə əleyhassəlamın mənaqibi babı, s.717; Beyt əl-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Fatimə əleyhassəlamın mənaqibi babı, c.5, s.29; Dar Təvq ən-Nacə - Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Muhəmməd Zuheyr b. Nasir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Fatimə əleyhassəlamın mənaqibi babı, s.511; Dar ər-Ruşd - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе