İmam Əlinin adından sonra "əleyhissəlam" demək (Səhih əl-Buxari - 1)

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari "əl-Cami əs-Səhih", Quranın təfsiri kitabı, əz-Zariət surəsinin təfsiri babında nəql edir:

قال على عليه السلام الذاريات الرياح . وقال غيره تذروه تفرقه ( وفى أنفسكم ) تأكل وتشرب فى مدخل واحد ويخرج من موضعين . ( فراغ ) فرجع ( فصكت ) فجمعت أصابعها فضربت جبهتها . والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس . ( لموسعون ) أى لذو سعة ، وكذلك ( على الموسع قدره ) يعنى القوى ( زوجين ) الذكر والأنثى ، واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان ( ففروا إلى الله ) من الله إليه ( إلا ليعبدون ) ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون . وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ، ففعل بعض وترك بعض ، وليس فيه حجة لأهل القدر ، والذنوب الدلو العظيم . وقال مجاهد ( صرة ) صيحة ( ذنوبا ) سبيلا . العقيم التى لا تلد . وقال ابن عباس والحبك استواؤها وحسنها ( فى غمرة ) فى ضلالتهم يتمادون . وقال غيره تواصوا تواطئوا وقال ( مسومة ) معلمة من السيما.

Əli əleyhissəlam dedi: "əz-Zariat" küləklər deməkdir...

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əz-Zariət surəsinin təfsiri babı, səh.1837

Onlayn mənbə 1: islamport, 16/158

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamweb, s.1837

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əz-Zariət surəsinin təfsiri babı, s.953; Beyt əl-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əz-Zariət surəsinin təfsiri babı, c.6, s.139; Dar Təvq ən-Nacə - Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Muhəmməd Zuheyr b. Nasir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əz-Zariət surəsinin təfsiri babı, c.3, s.297; Məktəbə əs-Sələfiyyə - Qahirə, Misir, 1400/1980; təhqiq: Muhibuddin əl-Xətib və Muhəmməd Fuad Əbdül-Baqi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əz-Zariət surəsinin təfsiri babı, s.688; Dar ər-Ruşd - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əz-Zariət surəsinin təfsiri babı, c.6, s.355; Dar ər-Fikr, tərcümə: Dr.Muhəmməd Muhsin Xan (əl-Mədinə əl-Munəvvərə İslam Universiteti)

В этом разделе