İmam Əlinin adından sonra "əleyhissəlam" demək (Səhih əl-Buxari - 2)

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari "əl-Cami əs-Səhih", Quranın təfsiri kitabı, əl-Leyl surəsinin təfsiri babında nəql edir:

حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله فسنيسره للعسرى

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əl-Leyl surəsinin təfsiri babı, s.1890-1891, h.4664; Dar ibn Kəsir - Beyrut

Gördüyünüz kimi qırmızı ilə işarələnmiş yerdə Hz.Əlinin (ə.s) adının qarşısında "əleyhissəlam" yazılmışdır.

Onlayn mənbə 1: islamport, 16/373, №4947

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamweb, s.1837, №4664

Onlayn mənbə 4: islamport, 4/1890, №4664

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əl-Leyl surəsinin təfsiri babı, s.981, h.4947; Beyt əl-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əl-Leyl surəsinin təfsiri babı, c.6, s.171, h.4947; Dar Təvq ən-Nacə - Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Muhəmməd Zuheyr b. Nasir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Quranın təfsiri kitabı, əl-Leyl surəsinin təfsiri babı, s.708, h.4947; Dar ər-Ruşd - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе