Hz.Hüseynin (ə.s) adından sonra "əleyhissəlam" demək (Səhih əl-Buxari - 1)

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari "əl-Cami əs-Səhih" Səhabələrin fəziləti kitabı, Həsən və Hüseynin mənaqibləri babında nəql edir:

حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة

Bizə Muhəmməd b. əl-Hüseyn b. İbrahim rəvayət etdi və dedi, bizə Hüseyn b. Muhəmməd rəvayət etdi, bizə Cərir, Muhəmməddən rəvayət etdi ki, Ənəs b. Malik (r.a) dedi: “Hüseyn - əleyhissəlamın - başı Ubeydullah b. Ziyada gətirildi. O, əlindəki çubuqla (Hüseynin) burnuna, gözlərinə vurmağa başladı və gözəlliyi barədə söz söylədi.” Ənəs: “O, Rəsulullaha (s) ən çox bənzəyən şəxs idi” – dedi. Bu zaman Hüseynin başı vəsmə bitkisi ilə boyalı idi.”

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Fatimə əleyhassəlamın mənaqibi babı, s.1370; Dar ibn Kəsir - Beyrut

Onlayn mənbə 1: islamport, 13/30, h.3748

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamweb, c.3, s.1370, h.3538

Onlayn mənbə 4: islamport, 3/1370, 3538

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Həsən və Hüseynin mənaqibləri babı, s.715, h.3748; Beyt əl-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Həsən və Hüseynin mənaqibləri babı, c.5, s.26, h.3748; Dar Təvq ən-Nacə - Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Muhəmməd Zuheyr b. Nasir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Həsən və Hüseynin mənaqibləri babı, s.510, h.3748; Dar ər-Ruşd - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Səhabələrin fəziləti kitabı, Həsən və Hüseynin mənaqibləri babı, c.5, s.355; Dar ər-Fikr, tərcümə: Dr.Muhəmməd Muhsin Xan (əl-Mədinə əl-Munəvvərə İslam Universiteti)

В этом разделе