Allah Rəsulu (s): "Ey Əli, sən Cənnətin Zülqərneynisən." (Ziya əl-Məqdisi)

Əhli-sünnə alimi Ziya əl-Məqdisi yazır:

أخبرنا الحافظ أبو محمد عبدالعزيز بن محمود بن المبارك بن الأخضر ببغداد أن أبا القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي وأبا محمد يحيى بن علي بن محمد بن الطراح أخبراهم قراءة عليهما قالا أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور أنا عبيدالله بن محمد بن حبابة ثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي ثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن لك في الجنة كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة

Bizə Bağdadda Hafiz Əbu Məhəmməd Əbdüləziz ibn Mahmud ibn Mübarək ibn əl-Əxdar nəql edib dedi: ...... bizə Həmmad ibn Sələmə Məhəmməd ibn İshaqdan, o, Məhəmməd ibn İbrahim ət-Teymidən, o, Sələmə ibn Əbut-Tüfeyldən, o da Əlidən nəql edib dedi:

Allah rəsulu mənə dedi: Ey Əli, sənin Cənnətdə bir xəzinən vardır və sən Cənnətin  “Zülqərneyn”isən. (Naməhrəmə) bir dəfə baxdınsa, ikinci dəfə baxma. Birinci baxış icazəli olsa da, ikincisi belə deyil.

Ziya əl-Məqdisi deyir:

إسناده حسن

Sənədi həsəndir.

 

Fotoşəkil: Ziya əl-Məqdisi Hənbəli, Əl-Əhadisul-Muxtarə, c. 2, s. 108, h. 482; "Dar Xidr" - Beyrut, 1420/2000; təhqiq: Əbdülməlik ibn Abdullah Duheyş

В этом разделе