Allah Rəsulu (s): "Ey Əli, sən Cənnətin Zülqərneynisən." (əl-Hakim və əz-Zəhəbi)

Əhli-sünnə alimi Hakim ən-Nisaburi yazır:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل البخاري ثنا عفان و سليمان بن حرب قالا : ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل أظنه عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم يا علي إن لك كنزا في الجنة و إنك ذو قرنيها فلا تتبعن النظرة نظرة فإن لك الأولى و ليست لك الآخرة

Bizə Əbul-Abbas Məhəmməd ibn Yaqub nəql edib dedi? Bizə Həsən ibn Əli ibn əffan əl-Amiri nəql edib dedi: bizə Abdullah ibn Nəmir nəql edib dedi: bizə Əhməd ibn Səhl əl-Fəqih nəql edib dedi: bizə Əbu İsmət Səhl ibn əl-Mütəvəkkil əl-Buxari nəql edib dedi: bizə Əffan və Süleyman ibn Hərb nəql edib dedilər: bizə Həmmad ibn Sələmə Məhəmməd ibn İshaqdan, o, Məhəmməd ibn İbrahim ət-Teymidən, o, Sələmə ibn Əbut-Tüfeyldən, o – elə zənn edirəm – atasından, o da Əlidən nəql edib dedi:

Allah rəsulu mənə dedi: Ey Əli, sənin Cənnətdə bir xəzinən vardır və sən Cənnətin  “Zu-qərneyn”isən. (Naməhrəmə) bir dəfə baxdınsa (və ya: bir dəfə ona gözün sataşdısa), ikinci dəfə baxma. Birinci baxış icazəli olsa da, ikincisi belə deyil.

Əl-Hakim deyib:

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

Bu hədis səhihdir, lakin onlar (Buxari və Müslim) bunu nəql etməyiblər.

Əz-Zəhəbi deyib:

صحيح

Səhihdir.

 

Fotoşəkil: əl-Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əla əs-səhiheyn, c.3, s.133, №4623(221); "Darul-kutubil-ilmiyyə" - Beyrut, 1422/2002; təhqiq: Mustafa Əbdul-Qadir Ata

В этом разделе