Allah Rəsulu (s): "Ey Əli, sən Cənnətin Zülqərneynisən." (Əhməd Şakir)

Əhli-sünnə alimi Əhməd ibn Hənbəl yazır:

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له : يا على ان لك كنزا من الجنة وانك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة

Bizə Abdullah nəql edib dedi: mənə atam nəql edib dedi: biz Əffan nəql edib dedi: bizə Həmmad ibn Sələmə Məhəmməd ibn İshaqdan, o, Məhəmməd ibn İbrahim ət-Teymidən, o, Sələmə ibn Əbut-Tüfeyldən, o da Əlidən nəql edib dedi:

Allah Rəsulu (s) mənə dedi: Ey Əli, sənin Cənnətdən bir xəzinən vardır və sən Cənnətin Zülqərneynisən. (Naməhrəmə) bir dəfə baxdınsa, ikinci dəfə baxma. Birinci baxış icazəli olsa da, ikincisi belə deyil.

Kitabın mühəqqiqi Əhməd Şakir deyib:

إسناده صحيح

Sənədi səhihdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, c.2, s.166, №1373; "Darul-hədis" - Qahirə; təhqiq: Əhməd Muhəmməd Şakir

В этом разделе