Osmanın Quranın altı hərfini rədd edərək birini saxlaması

:عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
(اقرأ القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف).
(2581) صحيح ، الصحيحة برقم

:فائدة
وفي ذلك بيان أن المراد بالسبعة أحرف سبع لغات في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني , كما شرحه وبينه بيانا شافيا الإمام الطبري في مقدمة تفسيره , كما أوضح أن الأمة ثبتت على حرف واحد دون سائر الأحرف الستة الباقية , وأنه ليس هناك نسخ ولا ضياع , وأن القراءة اليوم على المصحف الذي كان عثمان رضي الله عنه جمع الناس عليه , في كلام رصين متين , فراجعه , فإنه مفيد جدا.

Ənəs ibn Malikdən (r.ə) rəvayət olunur ki: Peyğəmbər (s.ə.s) dedi:
"Quran 7 hərf üzərinə nazil olmuşdur."
Səhihdir, Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə, (2581 nömrəli hədis)

Fayda:

Bu bəyandan murad 7 hərfdən – 7 dil deməkdir. Təbəri bunu öz təfsirinin müqəddiməsində 1 hərfin və 1 kəlimənin mənalarının cəm olunması və ləfzlərin ayrılması ilə izah və şərh etmişdir. Və yenə də açıqlamışdır ki, ümmət digər 6 hərfsiz 1 hərf üzərinə sabit olmuşdur. Burda heç bir nəsx və ya zayilik (ortadan qalxma) yoxdur. Bugün də oxunan qiraət Osmanın dövründəki mushafda olan kimidir.....

 

Fotoşəkil: Əbdül-Lətif b. Muhəmməd b. Əhməd b. Əbi Rəbi, Nuzumun əl-fəraid mimma fi silisiləti əl-Albani min əl-fəvaid, c.1, s.120; Məktəbə əl-Maarif, ər-Riyad, 1420/1999

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Qeyd: Görünür ki, burada əhli-sünnəyə görə mütəvatir olan hədisdən problem ortaya çıxmışdır. Bu problemin də adı "Bəs geridə qalan 6 hərf necə oldu?" -dur. Belə çıxır ki, Osman Quranı təhrif edib: digər 6 hərfi rədd edərək birini saxlayıb.

В этом разделе