Osman təməttü həccini qadağan edir! (Səhih əl-Buxari 1)

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, "əl-Camius-səhih", Həcc kitabında nəql edir:

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد

Bizə Muhəmməd b. Bəşşar rəvayət etdi: bizə Ğundər rəvayət etdi: bizə Şubə, əl-Həkəmdən, o da Əli b. Huseyndən, o da Mərvan b. əl-Həkəmdən rəvayət edərək dedi: Mən (həcc vaxtı) Osman və Əlinin gördüm. Osman təməttü həccini və həcc ilə ümrənin birlikdə yerinə yetirilməsini qadağan edirdi. Əli bunu gördükdə hər ikisini yerinə yetirməyə başladı (və dedi): "Ümrəyə və həccə ləbbeyk!" və ardınca dedi: "Kiminsə sözünə görə Peyğəmbərin sünnəsini tərk edən deyiləm"

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, c.1, s.567, №1488; Dar ibn Kəsir, Beyrut, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: islamweb, 1/567

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamport, 2/567

Onlayn mənbə 4: islamport, 6/130, №1563

Onlayn mənbə 5: uqu.edu.sa

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.303, h.1563; Beytul-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2


 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.211, h.1563; Darur-Ruşd, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.380, h.1563; Dar İbn Kəsir, Dəməşq, Beyrut, 1423/2002

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе