Osman təməttü həccini qadağan edir! (Səhih əl-Buxari 2)

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari "əl-Camius-səhih",  Həcc kitabında nəql edir:

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حجاج بن محمد الأعور، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما، وهما بعسفان، في المتعة، فقال علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا

Əli və Osman Usfanda təməttü həcci barədə fikir ayrılığına düşdülər. Əli buyurdu: "Sən Peyğəmbərin (s) etdiyi bir əməli qadağan etmək istəyirsən." Əli bu qadağanı gördükdə, (Osmanın qadağasının əksinə) ümrə və həcci birlikdə yerinə yetirdi.

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, c.1, s.569, №1494; Dar ibn Kəsir, Beyrut, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: islamweb, 1/569

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamport, 2/567

Onlayn mənbə 4: islamport, 6/136, №1569

Onlayn mənbə 5: uqu.edu.sa

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.303, h.1563; Beytul-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2


 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.212, h.1569; Məktəbətur-Ruşd, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Həcc kitabı, s.381, h.1569; Dar İbn Kəsir, Dəməşq, Beyrut, 1423/2002

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе