Şərafuddin əl-Mosuli: Əli ibn Əbu Talib əzəmətli Kəbədə dünyaya gəlmişdir

Əhli-sünnə alimi Şərafuddin Əbi Muhəmməd Ömər ibn Şücaəddin Muhəmməd ibn Əbdülvahid əl-Mosuli yazır:

ومولده في الکعبة المعظمة، ولم يولد بها سواه في طلقة واحدة.

Əli ibn Əbu Talib əzəmətli Kəbədə dünyaya gəlmişdir. Orada Əlidən başqa heç kəs bir sancıdaca doğulmamışdır.

 

Fotoşəkil: Şücaəddin əl-Mosuli, ən-Nəimul-muqim li-itrətin-nəbəil-azim, səh.55; "Muəssəsətul-aləmi", Beyrut, 1424/2003

В этом разделе