Əş-Şəblənci: Əli ibn Əbu Talib Kəbənin içində dünyaya gəlmişdir

Əhli-sünnə alimi Mumin ibn Həsən əş-Şəblənci əş-Şafei yazır:

ولد رضي الله عنه بمکة داخل البيت الحرام علي قول يوم الجمعة ثالث عشر رجب الحرام سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة


Əli ibn Əbu Talib Kəbənin içində, bir nəzərə görə, cümə günü, rəcəb ayının 13-də, 30-cu fil ilində, hicrətdən 23 il əvvəl dünyaya gəlmişdir.

 

Fotoşəkil: Mumin ibn Həsən əş-Şəblənci əş-Şafei, Nurul-əbsar, səh.158.

В этом разделе