Abbas Mahmud əl-Aqqad: Əli Kəbənin içində dünyaya gəlmişdir.

Şair, ədəbi tənqidçi, Misirin Ərəb Dilçiliyi Akademiyasının üzvü Abbas Mahmud əl-Aqqad yazır:

ولد علي في داخل الکعبة.

Əli Kəbənin içində dünyaya gəlmişdir.

 

Fotoşəkil: Abqariyyətul-imam Əli, səh.43; "Darul-kutubil-ərəbi", Beyrut

В этом разделе