İbn Kərdəbus ət-Tuzəri: Fatimə Əlini Kəbənin içində dünyaya gətirmişdir.

Əhli-sünnə alimi İbn Kərdəbus ət-Tuzəri yazır:

أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. ولدته في جوف الکعبة وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي.

Əli ibn Əbu Talibin anası Fatimı binti Əsəd ibn Haşim ibn Əbdü-Mənafdır. Fatimə Əlini Kəbənin içində dünyaya gətirmişdir. O, haşimi bir kişi üçün övlad dünyaya gətirən ilk haşimi qadındır.

 

Fotoşəkil: İbn Kərdəbus ət-Tuzəri, əl-İktifa fi əxbaril-xuləfa, c.1, s.480; "Camiətul-İslamiyyə", Mədinə, 1429/2008; təhqiq: Saleh ibn Abdullah əl-Ğamidi

В этом разделе