Ümmətin arasındakı iki xəlifə (Hafiz əl-Heysəmi)

وعن زيد بن ثابت ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إني تركت فيكم خليفتين : كتاب الله ، وأهل بيتي ، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض".

رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات.

Zeyd b. Sabitdən rəvayət edilir ki, Rəsulullah (s) buyurdu: «Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: Allahın kitabı və Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.»

ət-Təbərani "əl-Kəbir"də rəvayət etmişdir, raviləri siqa şəxslərdir.

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid və mənbə əl-fəvaid, c.1, s.206; Dar əl-Fikr, Beyrut, 1412/1992

Onlayn mənbə 1: islamweb, 1/170

Onlayn mənbə 2: islamport, 1/206

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid və əl-mənbə əl-fəvaid, c.1, s.230, №784; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله - عز وجل - حبل ممدود ما بين السماء والأرض - أو ما بين السماء إلى الأرض - وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض " .
رواه أحمد ، وإسناده جيد .

Zeyd b. Sabitdən rəvayət edilir ki, Rəsulullah (s) buyurdu: «Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: O, göydən yerə qədər uzanan (və ya, göy və yer arasında) bir ip kimi olan Allah kitabı və itrətim, Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.»

Əhməd rəvayət etmişdir, sənədi ceyyiddir (yəni, güclüdür, yaxşıdır).

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid və mənbə əl-fəvaid, c.9, s.87, h.14957; Dar əl-Fikr, Beyrut, 1412/1992

Onlayn mənbə 1: islamweb, 9/162-163

Onlayn mənbə 2: islamport, 9/87

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid və əl-mənbə əl-fəvaid, c.9, s.172-173, №14957; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе