Ümmətin arasındakı iki xəlifə (əs-Suyuti, əl-Albani)

إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، و إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: göy və yer arasında uzanmış bir ip kimi olan Quran və itrətim, Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Cəlaluddin əs-Suyuti, əl-Cami əs-sağir, c.2, s.544, h2631

Onlayn link: shamela, 1/482

Şeyx Nasiruddin əl-Albani «əl-Cami əs-sağir» kitabını təhqiq etmiş və onun səhih olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: Nasiruddin əl-Albani, Səhih əl-cami əs-sağir, c.1, s.482, h.2457; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, Beyrut, 1408/1988

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе