Mən hikmət eviyəm, Əli də onun qapısıdır.

Muhibuddin Əhməd b. Abdullah ət-Təbəri "Zəxairul-uqba fi mənaqib zavil-qurba" kitabında yazır:

* (ذكر أنه باب دار الحكمة) *
عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا دار الحكمة وعلى بابها) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن

Əli (r.a) dedi: "Allahın Rəsulu (s) buyurdu: Mən hikmət eviyəm, Əli də onun qapısıdır."

Tirmizi bu hədisi nəql etmiş və demişdir: sənədi həsəndir.

* (ذكر أنه باب دار العلم وباب مدينة العلم) *
عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا دار العلم وعلى بابها) أخرجه البغوي في المصابيح في الحسان وخرجه أبو عمر وقال: أنا مدينة العلم، وزاد فمن أراد العلم فليأته من بابه

"Əli (ə) elm evinin və elm şəhərinin qapısıdır" fəsli

Əli (ə) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) buyurdu: "Mən elm evi, Əli (ə) onun qapısıdır". Bəğəvi bu hədisi "əl-Məsabih" əsərində əl-Həsəndən nəql etmişdir. Əbu Ömər də bu hədisi nəql etmişdir. Onun nəqlində "Mən elmin şəhəriyəm" ifadəsi yer almış, həmçinin, "hər kəs elm istəyirsə, qapıdan daxil olsun!" əlavə nəql olunmuşdur.

Muhibuddin Əhməd b. Abdullah ət-Təbəri, Zəxairul-uqba fi mənaqib zavil-qurba, s.77

Onlayn mənbə 1: islamport

Onlayn mənbə 2: shamela

 

Fotoşəkil: Muhibuddin Əhməd b. Abdullah ət-Təbəri, Zəxairul-uqba fi mənaqib zavil-qurba, s.77

 

Fotoşəkil: Muhibuddin Əhməd b. Abdullah ət-Təbəri, Zəxairul-uqba fi mənaqib zavil-qurba, s.77

 

Fotoşəkil: Muhibuddin Əhməd b. Abdullah ət-Təbəri, Zəxairul-uqba fi mənaqib zavil-qurba, s.141-142

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе