Üzərimdəki (vəzifəni) yalnız mən və Əli yerinə yetirə bilər (ət-Tirmizi və əl-Albani)

Əbu İsa ət-Tirmizi "Cami əs-Səhih" kitabında nəql edir:

حدثنا إسمعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحق عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

Bizə İsmayıl b. Musa rəvayət etdi, bizə Şərik, Əbi İshaqdan, o da Hubşi b. Cunadədən belə dediyini rəvayət etdi: Rəsulullah (s) buyurdu: "Əli məndəndir. mən də Əlidənəm. Üzərimdəki (vəzifəni) yalnız mən və Əli yerinə yetirə bilər." Əbu İsa (ət-Tirmizi) dedi: Bu hədis həsən səhih qəribdir.

Əbu İsa ət-Tirmizi, əl-Cami əs-Səhih, c.5, s.636, №3719; Dar İhya ət-Turas əl-Ərəbi - Beyrut; təhqiq: Əhməd Şakir və digərləri.

Onlayn mənbə 1: islamport, 5/636, №3719

Onlayn mənbə 2: islamweb, 5/594-595, №3719

Onlayn mənbə 3: hadith.al-islam, 5/594-595, №3719

Sələfi hədisşünas Şeyx Nasiruddin əl-Albani bu hədisin "həsən" olduğunu qeyd etmişdir.

 

Fotoşəkil: Şeyx Nasiruddin əl-Albani, Səhih Sünən ət-Tirmizi, c.3, s.566, №3719; Məktəbə əl-Maarif lil-Nəşr vət-Təvzi - ər-Riyad, 1420 h.

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Əbu İsa ət-Tirmizi, əl-Cami əs-Səhih, s.843, №3719; Məktəbə əl-Maarif lil-Nəşr vət-Təvzi - ər-Riyad; təhqiq: Muhəmməd Nasiruddin əl-Albani - Məşhur b. Həsən Əl Salman

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе