Muğirə bin Şubənin Hz.Əlini (ə) söyməsi (əl-Heysəmi)

Hafiz əl-Heysəmi "Məcmə əz-zəvaid və mənbə əl-fəvaid" kitabının 8-ci cild, 145-ci səhifəsində nəql edir:

عن زياد بن علاقة قال : نال المغيرة بن شعبة عن علي ، فقال له زيد بن أرقم : علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهانا عن سب الموتى ، فلم تسب عليا - رحمه الله - وقد مات ؟.
رواه الطبراني بأسنانيد ، ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات
.

Ziyad bin İləqədən rəvayət edilir ki, dedi: Muğirə bin Şubə Əli bin Əbu Talibi söydü. Zeyd bin Ərqəm ayağa durdu və dedi: «Ey Muğirə! Sən bilmirsən ki, Allah Rəsulu ölən şəxsi söyməyi qadağan edib? Əli öldüyü halda onu söyürsən?»

ət-Təbərani bunu iki sənədlə rəvayət etmişdir, onun sənədlərdən birinin raviləri siqa şəxslərdir.

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid və mənbə əl-fəvaid, c.8, s.145; Dar əl-Fikr, Beyrut, 1412/1992

Onlayn mənbə 1: islamweb, 8/76
Onlayn mənbə 2: shamela, 8/76
Onlayn mənbə 3: islamport, 8/145

 


Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid və əl-mənbə əl-fəvaid, c.8, s.93, h.13028; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbd əl-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе