Muğirə bin Şubənin Hz.Əlini (ə) söyməsi (əl-Albani)

Nasir əd-Din əl-Albani "Silsilə əhadis əs-səhihə" cild 5, səhifə 520-də nəql edir:

- 2397"نهى عن سب الأموات ".
أخرجه الحاكم (1 / 385) عن شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه: " أن
المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب، فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة! ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات؟ فلم تسب

عليا وقد مات؟ ! "، وقال: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا

əl-Hakim (1/385) Şubədən, o da Misərdən, o da Ziyad bin İləqədən, o da əmisindən rəvayət edir ki, Muğirə bin Şubə Əli bin Əbu Talibi söydü. Zeyd bin Ərqəm ayağa durdu və dedi: «Ey Muğirə! Sən bilmirsən ki, Allah Rəsulu ölən şəxsi söyməyi qadağan edib? Əli öldüyü halda onu söyürsən?» (əl-Hakim) dedi: Bu hədis Müslimin şərtlərinə əsasən səhihdir, əz-Zəhəbi də onunla razılaşdı.

Mən (əl-Albani) deyirəm: Onların dediyi kimidir. (yəni, Müslimin şərtlərinə əsasən səhihdir.)

Nasir əd-Din əl-Albani, Silsilə əhadis əs-səhihə, c.5, s.520, h.2397; Məktəbə əl-Məarif, ər-Riyad (onlayn mənbə 1, 2)

 

Fotşəkil: Nasir əd-Din əl-Albani, Silsilə əhadis əs-səhihə, c.5, s.520, h.2397; Məktəbə əl-Məarif, ər-Riyad, 1415/1995

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе