Peyğəmbər (s) səhabəsi Ənəs ibn əl-Haris (Qurtubi)

İbn Əbd əl-Birr əl-Qurtubi “əl-İstiab” kitabında, 1-ci cilddə, səhifə 201-də (bizim nüsxədə cild 1, səhifə 112) Ənəs ibn əl-Harisin tərcümeyi-halında deyir:

 

أنس بن الحارث، روى عنه سليم والد أشعث بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحسين، وقتل مع الحسين رضى الله عنهما.

Ənəs ibn əl-Haris: Əşəs ibn Süleymin atası Süleym ondan Hüseynin qətli barədə Peyğəmbərdən (sallallahu əleyhi və səlləm) nəql edilən bir hədis nəql etmişdir. O Hüseynlə birgə qətlə yetirilmişdir –Allah hər ikisindən razı olsun.

 

 

 

В этом разделе