Peyğəmbər (s) səhabəsi Ənəs ibn əl-Haris (İbn Əl-Əsir)

Ənəs ibn əl-Harisin tərcümeyi-halı. İbn əl-Əsir deyir:

 

أنس بن الحارث: أنس بْن الحارث عداده في أهل الكوفة. روى حديثه أشعث بْن سحيم، عن أبيه، عنه أَنَّهُ سمع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق، فمن أدركه فلينصره، فقتل مع الحسين رضي اللَّه عنه. أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا نعيم، قال: ذكره بعض المتأخرين، يعني: ابن منده في الصحابة، وهو من التابعين، وقد وافق ابن منده أَبُو عمر وَأَبُو أحمد العسكري، وقالا: له صحبة، وقال أَبُو أحمد: يقال: هو أنس بْن هزلة، والله أعلم.

Ənəs ibn əl-Haris: Kufə əhlindən hesab olunur. Onun hədisini Əşəs ibn Suheym atasından, o da ondan (Ənəsdən) nəql etmişdir ki, Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və səlləm) belə buyurduğunu eşitmişdir: “Bu oğlum (Hüseyn) İraq torpaqlarından birində qətlə yetiriləcək. Kim onun zamanında yaşasa ona kömək etsin.” O, Hüseynlə (radiallahu anh) birgə qətlə yetirilmişdir. Bu hədisi üç nəfər nəql etmişdir. Lakin Əbu Nəim demişdir: “Son dövrlərin alimlərindən biri – yəni, İbn Məndə – onu səhabələrin içində qeyd etmişdir. Halbuki o tabeidir.” İbn Məndənin bu fikri ilə Əbu Əmr və Əbu Əhməd əl-Əskəri də razılaşmış və demişlər: “O, səhabə olub.” Əbu Əhməd (həmçinin) demişdir: “Belə də deyirlər ki, o Ənəs ibn Həzlədir. Allah daha yaxşı bilər.”

İbn Əl-Əsir, “Usd əl-Ğabə fi mərifət əs-səhabə”, 1-ci cild, səhifə 288

 

 

 

 

В этом разделе