İshaq b. Suveyd (İbn Həcərin nəzərində)

İbn Həcər əl-Əsqəlani "Təqrib əl-Təhzib" kitabında yazır:

إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري صدوق تكلم فيه للنصب من الثالثة مات سنة إحدى وثلاثين خ م د س

İshaq b. Süveyd b. Hübeyrə əl-Advi əl-Bəsri, səduqdur, nasibiliyinə görə tənqid edilib. Üçüncü təbəqədəndir. 131-ci ildə vəfat etmişdir.

(əl-Buxarinin "əs-Səhih" (خ), Müslimin "əs-Səhih" (م), Əbu Davudun "əs-Sünən" (د), ən-Nəsainin "əs-Sünən" (س) kitablarında ondan hədis rəvayət edilmişdir)

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.101, №358; Dar ər-Rəşid - Suriya, 1406/1986; təhqiq: Muhəmməd Əvvamə

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.129, №358; Dar əl-İsmə, 1425/2005; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/129

Onlayn mənbə 2: islamport, 1/101

Onlayn mənbə 2: kl28.com

Onlayn mənbə 4: kfu.edu.sa

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.41, №358; Muəssisə ər-Risalə - Beyrut, 1420/1999; təhqiq: Adil Murşid

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN (Səudiyyə Ərəbistanı, Ummul-Qura Universiteti)

 

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.101, №358; Dar ər-Rəşid - Suriya, 1411/1991; təhqiq: Muhəmməd Əvvamə

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN (Səudiyyə Ərəbistanı, Ummul-Qura Universiteti)

В этом разделе