İshaq b. Suveyd (digərlərinin nəzərində)

İbn Həcər əl-Əsqəlani "Təhzib əl-Təhzib" kitabında yazır:

خ م د س (البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي) اسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري
قال أحمد شيخ ثقة. وقال ابن معين والنسائي ثقة
وقال ابن سعد كان ثقة ان شاء الله وقال أبو حاتم صالح الحديث
قلت
هو حديث واحد في الصوم
وكان اسحاق فاضلا له شعر وذكره العجلى فقال ثقة وكان يحمل على علي وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو العرب الصقلى في الضعفاء كان يحمل على علي تحاملا شديدا وقال لا احب عليا وليس بكثير الحديث ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة

Səhih əl-Buxari, Səhih Müslim, Sünən Əbu Davud və Sünən Nəsaidə rəvayətləri var. (Tam adı belədir:) İshaq b. Süveyd b. Hübeyrə əl-Ədvi əl-Bəsri ...

Əhməd b. Hənbəl dedi: “Şeyxdir, siqa ravidir”. Yəhya b. Məin və ən-Nisai dedilər: "siqa ravidir." İbn Səd deyib: “Siqa ravidir inşaAllah”. Əbu Hatim dedi: "salihul-hədisdir."

Mən (İbn Həcər) deyirəm:

Onun bir hədisi var, o da oruc barədədir... əl-İcli deyib: "siqa ravidir, Əli barədə nalayiq sözlər danışırdı.” İbn Hibban onun adını “əs-Siqat” kitabında zikr edib. Əbu əl-Ərəb əs-Səqəli “əz-Zuəfa” kitabında rəvayət edir ki, o, Əliyə qarşı olduqca sərt danışır və “Mən Əlini sevmirəm!” deyirdi...

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.1, s.206-207, №438; 1404/1984

Onlayn mənbə 1: islamport, 1/206-207

Onlayn mənbə 2: thawab

Onlayn mənbə 3: shamela, 1/206-207

Onlayn mənbə 4: kl28.com

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.1, s.121; Müəssisə ər-Risalə, 1425; təhqiq: İbrahim əz-Zeybəq və Adil Murşid

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.1, s.236, №438; Dairə əl-Marif ən-Nizamiyyə, 1325

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе