Ziyad b. İlaqə (İbn Həcərin nəzərində)

İbn Həcər əl-Əsqəlani "Təqrib əl-Təhzib" kitabında yazır:

زياد ابن علاقة بكسر المهملة وبالقاف الثعلبي بالمثلثة والمهملة أبو مالك الكوفي ثقة رمي بالنصب من الثالثة مات سنة خمس وثلاثين وقد جاز المائة ع

Ziyad b. İlaqə Əbu Malik əl-Kufi, siqa ravidir, nasibi idi, üçüncü təbəqədəndir, 53-cü ildə vəfat etmişdir, yaşı 100-ü ötmüşdü. (ع - Kutubi-sittənin hər 6 kitabında da ondan hədis rəvayət edilmişdir.)

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.221, №2092; Dar əl-İsmə, 1425; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/347

Onlayn mənbə 2: islamport, 1/220

Onlayn mənbə 2: kl28.com

Onlayn mənbə 4: kfu.edu.sa

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.209, №2092; Beyt əl-Afkar əd-Dəvliya, 2005; təhqiq: Həssan Əbdül-Mənan

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.160, №2092; Muəssisə ər-Risalə - Beyrut, 1420/1999; təhqiq: Adil Murşid

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN (Səudiyyə Ərəbistanı, Ummul-Qura Universiteti)

В этом разделе