Ziyad b. İlaqə (digərlərinin nəzərində)

İbn Həcər əl-Əsqəlani "Təhzib əl-Təhzib" kitabında yazır:

ع (الستة).
قال ابن معين والنسائي ثقة وقال أبو حاتم صدوق الحديث وذكره ابن حبان في الثقات ... وقال العجلي كان ثقة وهو في عداد الشيوخ وقال يعقوب بن سفيان كوفي ثقة ... وقال الازدي سئ المذهب كان منحرفا عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

Kütubi-Sittədə rəvayətləri var. ... İbn Məin və Nəsai onu “siqa” adlandırıblar. Əbu Hatim deyib: “Hədisdə səduqdur”. İbn Hibban onun adını özünün “əs-Siqət” kitabında zikr edib... əl-İcli onun “siqa” olduğunu deyirdi, həmçinin şeyx hesab edirdi. Yaqub b. Sufyan deyib: “Kufəlidir, siqa ravidir”... əl-Əzdi deyib: “O, pis yolda olmuş və Peyğəmbər (s.ə.s)-in Əhli-beytindən (ə) uzaq düşmüşdür”.

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.1, s.327-328, №693; 1404/1984

Onlayn mənbə 1: islamport, 3/327

Onlayn mənbə 2: thawab

Onlayn mənbə 3: shamela, 3/327

Onlayn mənbə 4: kl28.com

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.1, s.651-652; Müəssisə ər-Risalə, 1425; təhqiq: İbrahim əz-Zeybəq və Adil Murşid

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzib əl-Təhzib, c.3, s.380-381, №693; Dairə əl-Marif ən-Nizamiyyə, 1325

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе