Yəvmud-Dar hədisi (Əhməd Şakir)

Əhməd b. Hənbəl öz "Müsnəd"ində nəql edir:

حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا قال فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي فقال رجل لم يسمه شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا قال ثم قال الآخر قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي رضي الله عنه أنا

Bizə Əsvəd b. Amir rəvayət etdi, bizə Şərik, əl-Aməşdən, o da Minhaldan, o da Abbad b. Abdullah əl-Əsədidən, Əli (r.a)-nın belə dediyini rəvayət etdi: "Yaxınlarını qorxut" ayəsi nazil olduqda, Peyğəmbər (s) ailəsindən olanları bir yerə topladı. 30 nəfər yığışdı, yeyib-içdilər. Sonra onlara dedi: "Kim cənnətdə mənimlə bərabər olub və ailəm arasında mənim xəlifəm olması qarşılığında dinimə və vədlərimə kəfil olar?" Bu zaman Şərikin adını söyləmədiyi bir şəxs dedi: "Ya Rəsulullah, sən bir dənizsən, kim bunu edər?" Dedi ki: "Daha sonra başqası da eyni şeyi dedi". Sonra Rəsulullah bunu əhli-beytinə təklif etdi. Əli (r.a) dedi: "Mən (götürərəm bu öhdəliyi)."

Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.1, s.111, №885; Dar İhya ət-Turas əl-Ərəbi, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 2: islamweb, №885

Şeyx Əhməd Şakir hədisin sənədinin "həsən" olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.1, s.545, №883; Dar əl-Hədis - Qahirə; təhqiq: Əhməd Şakir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق قال فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال فقال اجلس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي

Bizə Affan rəvayət etdi, bizə Əbu Avanə, Osman b. əl-Muğeyrədən, o da Əbi Sadiqdən, o da Rəbia b. Nacizdən, o da Əli (r.a)-dan onun belə dediyini rəvayət etdi: Rəsulullah (s) Əbdul-Mütallib oğullarını bir araya topladı və ya dəvət etdi. Onların arasında həddən çox yeyən və içən gənc insanlar var idi. (Əli) dedi ki: Peyğəmbər (s) onlara bir mudd (750 qram) yemək hazırladı. Onlar doyana qədər yedilər, amma yemək əl vurulmamış kimi qaldı. Sonra su gətizdirdi. Onlar sudan da doyana qədər içdilər. Ancaq su heç içilməmiş və heç toxunulmamış kimi qaldı. Daha sonra Rəsulullah (s) buyurdu: "Ey Əbdül-Mütəllib oğulları, mən sizə xüsusi, cəmiyyətə isə ümumi olaraq göndərilmişəm. Hal-hazırda ayədən (möcüzədən) görəcəyinizi gördünüz. Hansınız mənə beyət etməklə, mənim qardaşım və dostum olar?" Heç kim ayağa qalxıb qəbul etmədi. Mən hamıdan gənc olsam da, ayağa qalxdım. Peyğəmbər (s) mənə "otur" - dedi. O, üç dəfə sualını təkrarladı. Hər dəfəsində mın ayağa qalxırdım, o mənə "otur" deyirdi. Üçüncüsündə isə əlini əlimin üstünə qoydu.

Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.1, s.159, №1375; Dar İhya ət-Turas əl-Ərəbi, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 2: islamweb, №1375

Şeyx Əhməd Şakir hədisin sənədinin "səhih" olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.2, s.164-165, №1371; Dar əl-Hədis - Qahirə; təhqiq: Əhməd Şakir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Рейтинг

В этом разделе