Xalid b. Sələmə (İbn Həcərin nəzərində)

İbn Həcər əl-Əsqəlani "Təqrib əl-Təhzib" kitabında yazır:

خالد ابن سلمة ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي الكوفي المعروف بالفأفاء [بالفأفأ] أصله مدني صدوق رمي بالإرجاء وبالنصب من الخامسة قتل سنة اثنتين وثلاثين بواسط لما زالت دولة بني أمية بخ م 4

Xalid b. Sələmə b. əl-As b. Hişam b. Muğirə əl-Məxzumi əl-Kufi, əl-Fafa kimi tanınır. O, əslən Mədinədəndir. Səduqdur, mürciə və nasibidir. Beşinci təbəqəyə aiddir, 32-ci ildə öldürülmüşdür. (əl-Buxarinin "Ədəb əl-Mufrəd" (بخ), Müslimin, "əs-Səhih" (م) və 4 "əs-Sünən" kitabında ondan hədis rəvayət edilmişdir.)

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.287, №1641; Dar əl-İsmə, 1425; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/287

Onlayn mənbə 2: islamport, 1/188

Onlayn mənbə 2: kl28.com

Onlayn mənbə 4: kfu.edu.sa

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.287, №1651; Dar əl-İsmə, 1425; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.174, №1641; Beyt əl-Afkar əd-Dəvliya, 2005; təhqiq: Həssan Əbdül-Mənan

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе