Zina edən meymun

Diqqətli olun! Bu hədis əhli-sünnənin Qurandan sonra ən mötəbər hesab etdiyi və içindəki bütün hədisləri səhih hesab etdiyi "Səhih əl-Buxari" kitabındadır.

حدثنا نُعيمُ بن حمادٍ حدثنا هُشيمٌ عن حُصينٍ عن عمرِو بن ميمونٍ قال : رايت في الجاهلية قِردةٌ اجتمع عليها قِردةٌ قد زنتْ فرجموها فرَجمتها معهم

Nueym b. Həmmad bizə rəvayət etdi (və dedi), Huşəym bizə Hüseyndən, oda Əmr b. Məymundan onun belə dediyini rəvayət etdi: Cahiliyyət dövründə zina etmiş bir meymunun başına çoxlu meymunların toplaşdığını görmüşdüm. Meymunlar onu (zina etmiş meymunu) daşlayırdılar. Mən də meymunlara qoşulub onu daşladım.

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-səhih, Ənsarın mənaqibləri kitabı, №3636; Dar ibn Kəsir, Beyrut, 1414/1993

Onlayn mənbə 1: islamweb, 3/1398, №3636

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-səhih, Ənsarın mənaqibləri kitabı, s.730, h.3849; Beytul-Əfkar əd-Dəvliyyə lil-Nəşr, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı,1419/1998; təhqiq: Əbu Suheyb əl-Kərmi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Camius-səhih, Ənsarın mənaqibləri kitabı, s.946, h.3849; Dar İbn Kəsir, Dəməşq, Beyrut, 1423/2002

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-səhih, Ənsarın mənaqibləri kitabı, s.521, h.3849; Dar ər-Ruşd, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1427/2006; təhqiq: Əbdüs-Salam b. Muhəmməd Ömər Alluş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Bu meymun nə meymundur belə? Meymunlarda da zina olur? Özü də cahiliyyə dövründə!

В этом разделе