Eşşəklə cinsi əlaqə Həcci batil edirmi?

Zeynuddin ibn Nuceym əl-Hənəfi "əl-Bəhr ər-raiq şərh kənz əd-dəqaiq" kitabında yazır:

وفي معراج الدراية ، ولو استدخلت ذكر الحمار أو ذكرا مقطوعا يفسد حجها بالإجماع ، ولو لف ذكره بخرقة ، وأدخله إن وجد حرارة الفرج واللذة يفسد ، وإلا فلا . انتهى

«Mirac əl-Dirayə»1 kitabında yazılıb: «Əgər eşşəyin cinsi aləti və ya kişinin cinsi alətinin sünnət edilmiş yerə qədər olan hissəsi qadının cinsi orqanına daxil olsa, icmaya əsasən onun Həcci batil olar. Əgər cinsi alət parçaya bükülərək qadının cinsi orqanına daxil olsa və qadında istilik və istək yaratsa (şəhvətdən irəli gələn maye gəlsə), qadının Həcci batil olar. Əgər belə olmasa (yəni, şəhvətdən irəli gələn maye gəlməsə), o zaman Həccə maneəsi yoxdur.»

1Bu kitab çox güman ki, Hənəfi alimi Əli b. Əbu Bəkr əl-Mərğinaniyə aid olan «Mirac əl-Dirayə fi şərh əl-Hidayə» kitabıdır. Çünki, «əl-Bəhr ər-Raiq»in müəllifi də hənəfi alimidir.

Zeynuddin ibn Nuceym əl-Hənəfi, əl-Bəhr ər-raiq şərh kənz əd-dəqaiq, c.3, s.16; Dar əl-Kutub əl-İslamiyyə

Onlayn link: islamweb.net

 

Fotoşəkil: Zeynuddin ibn Nuceym əl-Hənəfi, əl-Bəhr ər-raiq şərh kənz əd-dəqaiq, c.3, s.26; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, 1418/1997; təhqiq: Zəkəriyya Uməyra

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

P.S. Bu cür fətvaların sayta qoyulmasının məqsədi öz fiqhlərindən xəbəri olmayan, lakin bəzi məsələlərdə Cəfəri məzhəbinə irad tutan, tənə edən şəxslərə inşaAllah dərs olmasıdır.

В этом разделе