Muaviyə Hz.Əli (ə.s)-ı təhqir edir! (Muhəmməd Fuad Əbdul-Baqi)

İbn Macə "əs-Sünən" kitabında yazır:

حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية . ثنا موسى بن مسلم ، عن ابن سابط ، وهو عبد الرحمن ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قدم معاوية في بعض حجاته ، فدخل عليه سعد ، فذكروا عليا . فنال منه . فغضب سعد ، وقال : تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من كنت مولاه فعلى مولاه " . وسمعته يقول أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " . وسمعته يقول " لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله " ؟

Əli b. Muhəmməd bizə rəvayət etdi, Əbu Muaviyə bizə rəvayət etdi, Musa b. Müslim bizə Əbdür-Rəhman b. Sabitdən, o da Səid b. Əbi Vəqqasdan rəvayət etdi və dedi: Muaviyə Həccdə olarkən Sad onun yanına gəldi. Əlinin adı zikr olundu, Muaviyə onu söydü. Sad qəzəbləndi və dedi: "Sən onun haqqında bu cür sözlər deyirsən? Halbuki. mən Rəsulullahın (s) onun haqqında belə dediyini eşitmişəm: "Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır". Həmçinin deyib: "Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir". Həmçinin deyib: "Bu gün bayrağı elə bir şəxsə verəcəyəm ki, o, Allahı və Onun Rəsulunu sevir."

İbn Macə, əs-Sünən, c.1, s.45; Darul-Fikr, Beyrut; təhqiq: Muhəmməd Fuad Əbdul-Baqi

Onlayn mənbə 1: islamport, 1/45

Onlayn mənbə 2: yasoob, 1/45

Şeyx Muhəmməd Fual Əbdul-Baqi yazır:

(فنال منه) أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه.

"Onu söydü" - yəni, Muaviyə Əlinin haqqında pis danışdı və onu söydü.

 

Fotoşəkil: İbn Macə, əs-Sünən, c.1, s.45; Dar İhyail-Kutubil-Ərəbiyyə, Qahirə, Misir; təhqiq: Muhəmməd Fuad Əbdul-Baqi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе