Mərvan b. əl-Həkəmin Hz.Əli (ə.s)-ə lənət oxuması

Əhməd b. Hənbəl "əl-İləl və marifə ər-rical" kitabında yazır:

حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا بن عون عن عمير بن إسحاق قال كان مروان أميرا علينا ست سنين فكان يسب عليا كل جمعة ثم عزل ثم استعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا يسبه ثم أعيد مروان فكان يسبه

Mənə atam rəvayət etdi və dedi: bizə İsmayıl rəvayət etdi və dedi: İbn Aun bizə Umeyr b. İshaqdan onun belə dediyini rəvayət etdi: Mərvan 6 ay müddətinə bizim əmirimiz oldu. O hər cümə Əlini söyərdi. Sonra o 2 il müddətinə Səid b. əl-As ilə əvəzləndi və o, Əlini söymədi. Sonra Mərvan yenidən (əmirliyə) qayıtdı və Əlini söyməyə başladı.

Əhməd b. Hənbəl, əl-İləl və marifə ər-rical, c.3, s.176, №4781; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, Beyrut, Dar əl-Xani, ər-Riyad, 1408/1988; təhqiq: Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas

Onlayn link 1: islamport
Onlayn link 2: kl28.com

Mühəqqiq Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas rəvayətin sənədi haqqında 2 nömrəli haşiyədə yazır:

إسناده صحيح والله المستعان

Sənədi səhihdir, vallahu mustaan.

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, əl-İləl və marifə ər-rical, c.3, s.176, №4781; Dar əl-Xani - ər-Riyad, 1422/2001 təhqiq: Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе