Mərvan b. əl-Həkəmin Əhli-beyt (ə.s)-a lənət oxuması

Əbu Yalə əl-Məvsili "əl-Müsnəd" kitabında nəql edir:

حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى قال : كنت بين الحسين و الحسن و مروان يتشاتمان ، فجعل الحسن يكف الحسين ، فقال مروان : أهل بيت ملعونون . فغضب الحسن ، فقال : أقلت : أهل بيت ملعونون ؟ فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه - صلى الله عليه و سلم - وأنت في صلب أبيك.

قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

Bizə İbrahim b. əl-Həccac əs-Sami rəvayət etdi (və dedi): Həmmad b. Sələmə bizə Ata b. əs-Saibdən, o da Əbi Yəhyadan onun belə dediyini rəvayət etdi: Mən Hüseyn, Həsən və Mərvanın arasında idim. Hüseyn və Mərvan bir-birlərini təhqir edirdilər. Həsən Hüseyni saxladı. Mərvan dedi: «Siz Əhli-beyt lənətlənmisiniz.» Həsən əsəbiləşərək dedi: «Sən əhli-beytin lənətləndini deyirsən? Vallahi, sən hələ atanın sülbündə ikən Allah səni Peyğəmbərin (s.ə.s) dili ilə lənətləmişdi.»

Hüseyn Səlim Əsəd dedi: sənədi səhihdir.

Əbu Yalə əl-Məvsili, əl-Müsnəd, c.12, s.135, №6764; Dar əl-Mamun li-Turas, Dəməşq, 1404/1984; təhqiq: Hüseyn Səlim Əsəd

Onlayn mənbə 1: islamport

 

Fotoşəkil: Əbu Yalə əl-Məvsili, əl-Müsnəd, c.12, s.135, №6764; Dar əl-Mamun li-Turas, Dəməşq, 1408/1988; təhqiq: Hüseyn Səlim Əsəd

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе